موقعیت مکانی چاپ کيا

اطلاعات تماس چاپ کيا

فرم ارسال پیشنهادات و ثبت شکایات

تلفن : چـــاپخــــانه : ۳۳۳۴۵۶۶۷ - ۰۲۱ دفــتـر پـــذیـــرش : ۶۶۳۱۰۵۱۷ - ۰۲۱ دفتر تحویل : ۶۶۳۰۴۸۷۳ - ۰۲۱
همراه: ۰۹۱۱۸۵۹۶۰۱۰
آدرس ایمیل : mehrabkia1358@gmail.com
آدرس :
تهران ، یافت آباد ، تقاطع بلوار معلم و بلوار الغدیر ، پاساژ مروارید ، طبقه زیر همکف ، واحد ۲۵